همکاری باما

کاربران علاقه مند می توانند جهت همکاری و استخدام در زمینه های مختلف با مجموعه دنیای ارتباط اقدام به تکمیل فرم زیر نموده تا بررسی صورت گیرد.

فرم همکاری باما

جهت پیگیری های بعدی حتما از وارد کردن مشخصات تماس خود به صورت درست اطمینان حاصل کنید تا امکان برقراری ارتباط با شما برای پیگیری های بیشتر وجود داشته باشد.

مثال : تهران

تاریخ تولد

مثال : 25

مثال : دی

مثال : 1398

مثال : 2 سال

سوابق تحصیلی
سوابق شغلی