نمایش دادن همه 25 نتیجه

مشاهده فیلترها

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 به طول 30 متر

195,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 30m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat5 به طول 30 متر

180,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد K-net Cat5 30m  :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 به طول 20 متر

143,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 20m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat5 به طول 30 متر

140,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد V-net Cat5 30m  :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل

کابل شبکه پچ کورد K-NET Cat6 SFTP به طول 5 متر

122,000 تومان
از کابل شبکه پچ کورد K-NET CAT6 SFTP 5m برای ارتباط و اتصال بین پریز شبکه و کارت شبکه و
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 به طول 15 متر

120,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 15m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه
فروخته شده:0
باقی مانده:2

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat5 طول 20 متر

115,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد K-net Cat5 20m  :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل

کابل شبکه پچ کورد K-NET Cat6 SFTP به طول 3 متر

105,000 تومان
از کابل شبکه پچ کورد K-NET CAT6 SFTP 3m برای ارتباط و اتصال بین پریز شبکه و کارت شبکه و

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 به طول 20 متر

98,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 20m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat5 به طول 15 متر

90,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد K-net Cat5 15m  :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل

کابل شبکه پچ کورد K-NET Cat6 SFTP به طول 2 متر

89,000 تومان
از کابل شبکه پچ کورد K-NET CAT6 SFTP 2m برای ارتباط و اتصال بین پریز شبکه و کارت شبکه و

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat5 به طول 20 متر

85,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد V-net Cat5 20m  :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل
فروخته شده:0
باقی مانده:2

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat5 به طول 10 متر

75,000 تومان
کابل شبکه K-net Cat5 10m  با وزن 0.01 کیلوگرم و رنگ سفید ساخته شده است.  نوع اتصال این کابل شبکه

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 به طول 10 متر

68,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 10m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد K-NET Cat6 SFTP به طول 1 متر

51,000 تومان
از کابل شبکه پچ کورد K-NET CAT6 SFTP 1m برای ارتباط و اتصال بین پریز شبکه و کارت شبکه و
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat5 به طول 15 متر

50,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد V-net Cat5 15m  :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 به طول 3 متر

40,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 3m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 به طول 2 متر

30,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 2m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 به طول 1 متر

29,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 1m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 طول 0.3 متر

18,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد K-net Cat56 0.3m  :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 به طول 0.5 متر

11,000 تومان
کابل شبکه پچ کورد V-net Cat6 0.5m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه
فروخته شده:0
باقی مانده:1

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 به طول 5 متر

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 5m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 به طول 3 متر

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 3m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 به طول 2 متر

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 2m :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است.کابل شبکه

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 طول 0.5 متر

کابل شبکه پچ کورد K-net Cat6 0.5m  :  نوع این کابل شبکه UTP بوده و از جنس PVC است. کابل